Sunday, 19 May 2013

HARI GURU

Rasa terharu apabila telah dipilih sebagai Tokoh Guru Peringkat Sekolah Sempena Hari Guru 2013.

Monday, 8 April 2013

PETA I-THINK

Terdapat 8 jenis peta pemikiran i-think. Ianya adalah :

1. Peta bulatan
2. Peta buih
3. Peta buih berganda
4. Peta pokok
5. Peta dakap
6.Peta alir
7. Peta pelbagai alir
8. Peta titiMARI BELAJAR BAHASA MELAYU TAHUN 3 BERSAMA I-THINKApa itu I-Think?

Program i-Think merupakan program yang bertujuan mempertingkat dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif. Dapatan melalui kajian keperluan (needs analysis) menunjukkan bahawa kemahiran berfikir aras tinggi
(higher order thinking skill – HOTS) dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat rendah.
Sehubungan itu, Agensi Inovasi Malaysia (AIM) yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri
yang telah dipertanggungjawabkan memacu inovasi negara, bekerjasama dengan
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk merealisasikan impian tersebut.
Monday, 18 March 2013

KECERIAAN KELAS

Terima kasih kepada murid-murid kelas 3M atas kerjasama yang diberikan dalam menjaga keceriaan kelas sehingga terpilih sebagai johan keceriaan kelas bagi bulan Februari.